CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

Jolanta Kondys-Sikora

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Nauki o zarządzaniu i jakości

Profil

Prezes łódzkiego oddziału Polskiej Izby Turystyki, wiceprezes Sky Tours, posiada bogate doświadczenie w dziedzinie funkcjonowania podmiotów gospodarczych branży turystycznej i usług powiązanych. Doradca w Komitecie Wdrożeniowym Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim do 2020, konsultant w zespole do spraw Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter