CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr Bogdan Kępka

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Nauki o zarządzaniu i jakości

Profil

Pan Bogdan Kępka jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Zdrowe Życie i firmy Eko Marketing a także akredytowanym trenerem i doradcą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Posiada doświadczenie we współpracy z branżą turystyczną między innymi z uwagi na kilkaset godzin doradztwa jakiego udzielał podmiotą powiązaną z turystyką, zna problemy z jakimi borykają się praktycy turyzmu. Opracowywał pakiety turystyczne dla terenu LGD Kraina Dinozaurów,  strategię rozwoju medycyny turystycznej dla klastra \\\"Medycyna Polska Południowy Wschód\\\" czy też warsztaty dla \\\"Procesu rozwoju inicjatywy klastrowej branży turystycznej\\\".

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter