CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr Tomasz Karolewski

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Nauki o zarządzaniu i jakości

Profil

Zastępca dyrektora Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego posiada kompleksowe doświadczenie na temat funkcjonowania pomiotów gospodarczych branży turystycznej i usług powiązanych. Koordynator i wykładowca w projekcie Zawód Informator Turystyczny, pełnił rolę ekspert-wykładowcy w szkoleniach i usługach doradczych projektu \\\"Turystyka Wspólna Sprawa\\\", ma wiedzę z zakresu współpracy sieciowej, współpracy samorządów, przedsiębiorców branży turystycznej i organizacji turystycznych. Prowadził szkolenia dla gości z zagranicy z zakresu tworzenia i promocji produktu turystycznego. Organizator ogólnopolskich konferencji poświęconych zagadnieniom. Kierownik biura łódzkiego oddziału Polskiej Izby Turystyki.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter