CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr Zbigniew Frączyk

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Nauki o zarządzaniu i jakości

Profil

Obecnie dyrektor biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, założyciel i członek Polskiej izby Turystycznej w Łodzi, organizator ogólnopolskiej konferencji \\\"Kultura i Turystyka\\\".

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter