CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr Wojciech Jabłoński

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina naukowa:Nauki socjologiczne

Profil

Asystent w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych na Uniwersytecie Łódzkim i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach, Instytut Socjologii Stosowanej. Ekspert w zakresie metodologii realizacji badań naukowych z aspektem aplikacyjnym. Od prawie 10 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Łódzkim, współpracował z SMG/KRC nad metodami oceny kompetencji i materiałami dydaktycznymi. Tworzył narzędzia badawcze dla TNS Pentor. Autor licznych publikacji mówiących między innymi o socjologicznych badaniach wyborczych.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter