CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr Arkadiusz Aluk

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Nauki o zarządzaniu i jakości

Profil

Właściciel studia 1, ekspert z zakresu praktyki gospodarczej. Ma 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych – akcja edukacyjna „Zburz Ten Mur”, prowadzenie szkoleń z tematyki niepełnosprawności dla portu lotniczego imienia Reymonta, współpraca z Stowarzyszeniem Architektów Polskich, prowadzenie spotkań z władzami miasta Łodzi z tematyki barier architektonicznych.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter