CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

Antyplagiat

Acta Innovations należy do grona czasopism naukowych w szczególny sposób dbających o doskonałość naukową, standardy etyczne oraz ochronę własności intelektualnej. W celu podniesienia jakości procesu wydawniczego oraz w trosce o przestrzeganie najwyższych standardów doskonałości naukowej, jak również przepisów o prawach autorskich, CBI Pro-Akademia jako wydawca czasopisma naukowego Acta Innovations, zaimplementowało międzynarodowy system antyplagiatowy Plagscan jako narzędzie służące do badania oryginalności nadsyłanych manuskryptów. Zgodnie z decyzją Redakcji Acta Innovations wszystkie artykuły naukowe złożone po 1 listopada 2015 r. podlegają weryfikacji systemem antyplagiatowym Plagscan

Poza CBI Pro-Akademia z systemu Plagscan korzysta ponad 1000 instytucji naukowych, jak m.in. Free University of Berlin, czy Towarzystwo Fraunhofera. Artykuły są przekazywane poprzez połączenie szyfrowane (256-bit-SSL) z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu https i analizowane pod kątem występowania zbieżności z miliardami dokumentów elektronicznych. 

 

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego” finansowane w ramach umowy 950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Newsletter