CBI Pro-Akademia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Typ instytucji: instytucje rządowe
Strona www:http://ncbr.gov.pl/en/
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, Nr 96 poz. 616). Wprowadzona jesienią 2010 roku reforma nauki pozwoliła Centrum na większą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, w ramach strategicznego programu badań. Dodatkowo 1 września 2011 roku NCBR poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i możliwości. Przejmując od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, stało się jednym z największych centrów wspierania innowacyjności w Polsce. W unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.

Zlecone projekty:

BIOELECTROCATHODE <BR>Wykorzystanie CO<sub>2</sub> do produkcji biopaliw (CH<sub>4</sub> i etanol) w nowych systemach

BIOELECTROCATHODE
Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol) w nowych systemach

View more
Biosens4PrecisionMastitis<br>Biosensory kanałowe wspierające podejście rolnictwa precyzyjnego (...)

Biosens4PrecisionMastitis
Biosensory kanałowe wspierające podejście rolnictwa precyzyjnego (...)

View more
CO2URIER  <BR>Bezemisyjne usługi kurierskie

CO2URIER
Bezemisyjne usługi kurierskie

View more
CoCOATEX  <BR>Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego

CoCOATEX
Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego

View more
MISCOMAR+<br> Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych PLUS

MISCOMAR+
Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych PLUS

View more
Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit

Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit

View more
PROKOKO  <BR>Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego materiału ściółkowego  poprawiającego dobrostan drobiu

PROKOKO
Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego materiału ściółkowego poprawiającego dobrostan drobiu

View more
SUPERVALUE  <BR>Rozwiązanie problemu lokalnie dostępnych mokrych strumieni odpadowych (...)

SUPERVALUE
Rozwiązanie problemu lokalnie dostępnych mokrych strumieni odpadowych (...)

View more
Wysokosprawne węglanowe ogniwa paliwowe

Wysokosprawne węglanowe ogniwa paliwowe

View more

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter