CBI Pro-Akademia

BIOELECTROCATHODE
Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol) w nowych systemach

Data rozpoczęcia:2018-06-01
Data zakończenia:2021-05-31
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Publikacje
Tematyka:Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność
Zasięg projektu - kraj:,
Adresaci projektu:Instytucje naukowe, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP
Cel projektu:Wprowadzenie innowacji w biokatalizie procesów bioelektrosyntezy poprzez wytwarzanie nowych katod oraz wykorzystanie techniki druku 3D do wytworzenia reaktora MEBR mogącego przekształcić CO2 w CH4 i/lub w etanol.

O projekcie

Projekt BioElectroCathode ma na celu wprowadzenie innowacji w biokatalizie procesów bioelektrosyntezy poprzez: a) wytwarzanie nowych katod, b) wykorzystanie techniki druku 3D do wytworzenia reaktora MEBR mogącego przekształcić CO2 w CH4 i/lub w etanol. Projekt BioElectroCathode pomoże rozwiązać trzy główne problemy dzisiejszych systemów energetycznych, związane z magazynowaniem energii, stabilnością sieci i emisją CO2. Energia elektryczna może zasilać katodę w reaktorze do oddzielania mikroelementów i w wyniku czego można przekształcić CO2 w CH4 i/lub w etanol. Bogaty w metan biogaz (biometan) lub etanol można przechowywać, dystrybuować i wykorzystywać jako paliwo w pojazdach kompatybilnych z gazem ziemnym. Proponowana technologia może być wykorzystywana w instalacjach biogazowych (w Europie jest ponad 12 400 instalacji biogazowych) lub w branżach produkujących duże ilości CO2. Biologiczna lub mikrobiologiczna elektrosynteza (BES lub MES) jest biologiczną drogą konwersji CO2 w chemiczne nośniki energii, takie jak CH4 lub etanol, przy użyciu energii elektrycznej i mikroorganizmów. O systemie BES mówimy, gdy katalizator mikrobiologiczny redukuje CO2 do produktów organicznych za pomocą elektronów dostarczanych przez zewnętrzne źródło energii i pobieranych z katody układu bioelektrochemicznego, zaprojektowanego głównie do przeprowadzania biologicznych reakcji redukcyjnych. Technologia BES może: (1) zamieniać energię elektryczną z niestabilnych odnawialnych źródeł energii na CH4 lub etanol, które można przechowywać, rozprowadzać i konsumować na żądanie, (2) wykorzystywać CO2 jako jedyne źródło węgla do produkcji CH4 (który następnie może być używany jako paliwo lub może być przekształcany na energię elektryczną przez silniki CHP) lub etanolu. Projekt rozpoczyna się od poziomu TRL 2-3, a planowany do osiągnięcia  poziom TRL to 5. Projekt będzie realizowany poprzez ścisłą współpracę Cypryjskiego Uniwersytetu Technologicznego (Cypr), Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia (Polska), ENERES CPM Ltd (Cypr) i OMNI3D Sp. z o.o.  (Polska). 

Eksperci

Aleksander Kochański

Aleksander Kochański

View more
Karina Michalska

Karina Michalska

View more
Katarzyna Woźniak

Katarzyna Woźniak

View more

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy

ENERES CPM Ltd

ENERES CPM Ltd

OMNI3D Sp. z o.o.

OMNI3D Sp. z o.o.

Politechnika Cypryjska

Politechnika Cypryjska

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter