CBI Pro-Akademia

Aktualności

Współtworzymy nową technologię węglanowych ogniw paliwowych

17-01-2018

Eksperci CBI Pro-Akademia uczestniczyli w kolejnym spotkaniu partnerów projektu pt. "Wysokosprawne węglanowe ogniwa paliwowe", które odbyło się w dn. 12.01.2018 r. na Politechnice Warszawskiej. Nasz Zespół przedstawił śródokresowe wyniki swoich prac w zakresie m.in.:

  • dokumentacji ekonomiczno-technicznej wypracowanych rozwiązań;
  • symulacyjnych scenariuszy ekonomiczno-technicznych, które posłużą do optymalizacji parametrów technicznych w celu zbudowania atrakcyjnych rynkowo ogniw paliwowych dla różnych zastosowań, przy ich unikalnych walorach technicznych;
  • symulacyjnych scenariuszy rynkowych dla różnych zastosowań wyników projektu.

„Wysokosprawne węglanowe ogniwa paliwowe” jest projektem realizowanym przez CBI Pro-Akademia, firmą SKA Polska Sp. z o.o., Politechniką Łódzką i Politechnikę Warszawską (Lider Konsorcjum) od marca 2015 r. Podstawowym celem projektu jest opanowanie technologii produkcji węglanowych ogniw paliwowych poprzez opracowanie nowych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Węglanowe ogniwa paliwowe (MCFC) w niedalekiej przyszłości będą mogły być zastosowane w systemach energetyki rozproszonej jako efektywne źródło energii elektrycznej. W dobie zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną, rosnących jej kosztów oraz coraz większego wpływu tradycyjnych technologii energetycznych na środowisko, ma ona szansę stać się alternatywnym źródłem energii elektrycznej, umożliwiając jej tańsze i czystsze wytwarzanie.  Ze względu na wysoką sprawność ogniw MCFC (do 85%) i fakt, że podczas pracy generują one duże ilości ciepła, rynkowe zastosowanie takich generatorów ma znaczenie w obiektach publicznych i prywatnych takich jak szpitale, szkoły wyższe, czy hotele. Ogniwa tego typu mogą się stać tanim i powszechnie stosowanym źródłem energii elektrycznej, w postaci np. przydomowych mini-elektrowni hybrydowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o naszych pracach nad technologią MCFC na witrynie projektu.

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter