CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych

Obszar tematyczny: Ochrona środowiska

Ministerstwo zostało założone po około 5 tygodniach po katastrofie elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Zostało stworzone z departamentów ministerstw: Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Zdrowia i oebcnie zatrudnia 814 urzędników. W ministerstwie funkcjonuje 6 różnych departamentów:

  • Departament ZG (Abteilung ZG): - centralne biuro odpowiedzialne za politykę ministerstwa i współpracę międzynarodową
  • Departament KI (Abteilung KI): Ochrona klimatu, odnawialne źródła energii i międzynarodowa współpraca
  • Departament WA (Abteilung WA): gospodarka wodna, gospodarka odpadami, ochrona gleb i skażenia
  • Departament IG (Abteilung IG): kontrola emisji gazów, skutki zdrowotne, środowisko a transport, Bezpieczeństwo zakładów pracy i chemikaliów
  • Departament N (Abteilung N): ochrona przyrody i ochrona gatunków, inżynieria genetyczna, wpływ środowiska na rolnictwo i zasoby leśne
  • Departament RS (Abteilung RS): ochrona radiologiczna, bezpieczeństwo zakładów nuklearnych, zaopatrzenie i usuwanie odpadów nuklearnych

Projekty:

<b>PRESOURCE</b><br>Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

PRESOURCE
Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

View more

Newsletter