CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Niemiecka Federalna Agencja Środowiska (UBA)

Agencja została założona w 1974 roku. Obecnie jest centralnym urzędem administracji rządowej Niemiec w sprawach dotyczących środowiska. Do obszarów kompetencji UBA należy: Zapewnianie wsparcia naukowego dla rządu federalnego (np. federalnych ministerstw ds. środowiska naturalnego; badań; transportu, budownictwa i rozwoju miast); Wdrażanie prawa ochrony środowiska (np. handel emisjami, autoryzacja chemikaliów, farmaceutyków i środków ochrony roślin) Zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat ochrony środowiska. UBA postrzega siebie jako system wczesnego ostrzegania, który wykrywa potencjalne przyszłe negatywne skutki dla człowieka i jego środowiska w odpowiednim czasie, ocenia związane z nią ryzyko i oferuje propozycje praktycznych rozwiązań. W tym celu eksperci Agencji prowadzą badania naukowe w wewnętrznych laboratoriach w Niemczech i w ośrodkach zewnętrznych zagranicą. UBA została podzielona na pięć działów i zatrudnia łącznie ok. 1500 osób.

Projekty:

<b>NiCE</b> <br> Od niszy do centrum - centra miast jako miejsca cyrkularnego stylu życia

NiCE
Od niszy do centrum - centra miast jako miejsca cyrkularnego stylu życia

View more
<b>PRESOURCE</b><br>Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

PRESOURCE
Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

View more

Newsletter