CBI Pro-Akademia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Typ instytucji: pozostałe instytucje publiczne

Zlecone projekty:

Opracowanie wstępnych założeń koncepcyjnych dla budynku pasywnego przeznaczonego na nową siedzibę WFOŚiGW w Łodzi

Opracowanie wstępnych założeń koncepcyjnych dla budynku pasywnego przeznaczonego na nową siedzibę WFOŚiGW w Łodzi

View more
Promocja wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i możliwości wykorzystania dobrych praktyk zagranicznych

Promocja wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i możliwości wykorzystania dobrych praktyk zagranicznych

View more