CBI Pro-Akademia

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Typ instytucji: instytucje rządowe

Zlecone projekty:

Podniesienie kompetencji mołdawskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie eksportu na Jednolity Rynek Unii Europejskiej

Podniesienie kompetencji mołdawskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie eksportu na Jednolity Rynek Unii Europejskiej

View more
Polskie doświadczenia w transformacji gospodarki z rolniczej na usługowo – technologiczną

Polskie doświadczenia w transformacji gospodarki z rolniczej na usługowo – technologiczną

View more
Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na Rolnictwo w Afryce Sub-saharyjskiej

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na Rolnictwo w Afryce Sub-saharyjskiej

View more
Wsparcie implementacji zapisów umów dwustronnych Ukrainy i Światowej Organizacji Handlu (WTO) na poziomie MŚP

Wsparcie implementacji zapisów umów dwustronnych Ukrainy i Światowej Organizacji Handlu (WTO) na poziomie MŚP

View more
Wsparcie rozwoju białoruskiej samorządności lokalnej oraz współpracy regionalnej i transgranicznej w ramach ENPI

Wsparcie rozwoju białoruskiej samorządności lokalnej oraz współpracy regionalnej i transgranicznej w ramach ENPI

View more