CBI Pro-Akademia

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Typ instytucji: instytucje rządowe

Zlecone projekty:

Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności

Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności

View more
Wartość dodana EWT dla rozwoju regionalnego Polski w kontekście planowania polityki spójności

Wartość dodana EWT dla rozwoju regionalnego Polski w kontekście planowania polityki spójności

View more