CBI Pro-Akademia

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Typ instytucji: pozostałe instytucje publiczne
Strona www:http://www.wup-rzeszow.pl
Do zakresu działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie należy wykonywanie zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy na Podkarpaciu.

Zlecone projekty:

Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego  PO KL w woj. podkarpackim (projekty konkursowe)

Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w woj. podkarpackim (projekty konkursowe)

View more