CBI Pro-Akademia

Osoba do kontaktu

Katarzyna Korczak
Katarzyna Korczak
Specjalista ds. EE
tel. +48 669 154 460
e-mail:

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Jednostki samorządu terytorialnego, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 będą chciały pozyskać dotacje m.in. na termomodernizację budynków czy rozwój odnawialnych źródeł energii, są zobowiązane do wdrożenia planów gospodarki niskoemisyjnej. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej sprzyja rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy. Inteligentna i zrównoważona gospodarka energią przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju możliwości ekonomicznych, w szczególności dzięki rozwojowi energetyki zrównoważonej środowiskowo i efektywności energetycznej. Dzięki wdrożonym planom możliwe będzie prowadzenie długofalowych działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, co pomoże w zrównoważonym rozwoju polskich gmin.

Opracowywane przez CBI Pro-Akademia programy rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w gminach miejskich i wiejskich obejmują m.in.:

  • inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,
  • bazy danych zawierające wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminach oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach,
  • szkolenia dla pracowników urzędów miejskich na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej,
  • działania informacyjne i promocyjne,
  • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Newsletter