CBI Pro-Akademia

mgr Iwona Adamkiewicz

Area reasearchSocial studies
Scientific discipline:Economics and finance
Languages:English, Polish

Profile

Iwona Adamkiewicz became Vice President of RIC Pro-Akademia in 2003. She previously was Foreign Stock Market Expert of Wolczanka, a Polish public-listed textile production company where she was responsible for all actions and measures aimed at company’s internationalisation.

A graduate of Lodz University (economics), she earned Diploma of Joseph Conrad Scholarship (Master of Business Administration) at Brighton University (UK).

Vice President Adamkiewicz began her consulting career at the Foundation for Entrepreneurship Promotion in Lodz in 1991. She taught post-graduate courses in innovation, entrepreneurship and business strategy as well as a large course in marketing for small and medium sized-entrepreneurs in textile industry.

Her research has focused on the open innovation strategies in SMEs in Poland and Spain. Her work has contributed to a detailed understanding of factors involved in innovation processes in hundreds of enterprises in several EU countries. She is the author or co-author of several scientific papers.

Nationally, she has served as an accredited consultant of National Services System for Small and Medium-sized Companies, as well as National Innovation Network, and advisor providing innovation support services for companies within Smart Growth Operational Programme.

Expert in projects

Polonijna Akademia Przedsiębiorczości i Języka Polskiego (edycje 1,2,3,4,5)

Wsparcie rozwoju polskiego eksportu

Podniesienie kompetencji mołdawskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie eksportu na Jednolity Rynek Unii Europejskiej

Przygotowanie ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MŚP do świadczenia usług związanych ze współpracą międzynarodową

Wsparcie implementacji zapisów umów dwustronnych Ukrainy i Światowej Organizacji Handlu (WTO) na poziomie MŚP

Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności

Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej osób dorosłych

Wsparcie rozwoju białoruskiej samorządności lokalnej oraz współpracy regionalnej i transgranicznej w ramach ENPI

Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013

Wartość dodana Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla rozwoju regionalnego Polski w kontekście planowania polityki spójności

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na Rolnictwo w Afryce Sub-saharyjskiej

EURIS
European Collaborative and Regional Open Innovation Strategies

Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w woj. podkarpackim (projekty konkursowe)

Współczesne uwarunkowania transferu technologii z jednostek sfery B+R do przedsiębiorstw

Open Information processing within Innovation Networks - InfoPro

Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy

Program wsparcia dla samorządów w obszarze zarządzania zasobami naturalnymi

Rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji

Opracowanie wstępnych założeń koncepcyjnych dla budynku pasywnego przeznaczonego na nową siedzibę WFOŚiGW w Łodzi

PRESOURCE
Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

Naukowcy dla gospodarki Mazowsza

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

EU-European Neighbourhood-Russia: Cross-border cooperation in the Framework of Regional Policy

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

Inteligentne Tekstylia dla Regionu Łódzkiego

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w obszarze OZE

Effectiveness of public administration in supporting SME innovation activity

Rozwój Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia na rzecz zwiększenia potencjału innowacyjnego otoczenia biznesu w regionie łódzkim

Step by step commitments for energy savings

Highly efficient carbonate fuel cells

CO2URIER
Carbon Neutral Courier Services

Modular controller for laboratory reactor pressure systems

Modular interface for simultaneous differential scanning calorimetry and microscope analyses

Modular interface for simultaneous Emanated Gas Analysis, Thermo-Gravimetric analysis and Differential Calorimetry

Modular interface for combined differential scanning calorimetry and microscope analyses

SMART4NZEB
Strengthening clusters Management Activities and Running Transnational actions for NZEB

SmartFood
Engaging citizens in food diversity in cities

FrontSH1P
A FRONTrunner approach to Systemic circular, Holistic & Inclusive solutions (...)

Member of project teams

Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w woj. podkarpackim (projekty konkursowe)

FrontSH1P
A FRONTrunner approach to Systemic circular, Holistic & Inclusive solutions (...)

Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy

Inteligentne Tekstylia dla Regionu Łódzkiego

Naukowcy dla gospodarki Mazowsza

Przygotowanie ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MŚP do świadczenia usług związanych ze współpracą międzynarodową

Rozwój Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia na rzecz zwiększenia potencjału innowacyjnego otoczenia biznesu w regionie łódzkim

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów