CBI Pro-Akademia

TransFormation.doc

Data rozpoczęcia:2015-06-10
Data zakończenia:2015-10-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Szkolenia, Zagraniczne wizyty studyjne
Adresaci projektu:Osoby indywidualne
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel projektu:Zwiększenie kompetencji miękkich oraz umiejętności współpracy z sektorem biznesowym przez 100 młodych naukowców i doktorantów

O projekcie

Projekt obejmował przeprowadzenie intensywnych kursów szkoleniowych dla 100 doktorantów i młodych naukowców z zakresu kompetencji miękkich i przedsiębiorczości w Holandii. Kursy zostały zorganizowane przez CBI Pro-Akademia we współpracy z Wageningen University na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

Kursy skupiały się przede wszystkim na rozwoju kompetencji miękkich oraz umiejętności współpracy z sektorem biznesowym. Szczególny nacisk położony został na pracę w grupie, umiejętność zarządzania projektami badawczymi oraz interdyscyplinarne planowanie własnych badań. Oprócz tego grupa dwudziestu edukatorów przeszkolona została w sposób, który umożliwi im przekazywanie nabytej wiedzy kolejnym naukowcom. Kursy w Wageningen University były też okazją do wymiany doświadczeń – zarówno z kadrą tworzoną przez zagranicznych naukowców, jak i między kursantami.

Uczestnicy mieli okazję poznać praktyczne aspekty współpracy nauki i gospodarki dzięki wizytom studyjnym w takich ośrodkach jak:

  • Agriport 7 - rolniczy park naukowo-technologiczny z 450 hektarami szklarni w Pólnocnej Holandii;
  • Starthub oraz Startlife - inkubatory przedsiębiorczości przy Wageningen University;
  • Institute for Sustainable Process Technology - fundacja powołana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, stanowiąca międzynarodową platformę współpracy nauki i gospodarki w zakresie technologii procesowych. W działaniach ISPT uczestniczą m.in. Wageningen University, Shell, RWTH Aachen, Uniwerystet Twente, Politechnika w Delft, czy Unilever.
  • Food Valley NL - instytucja organizująca ogólnoholenderskie Food Valley Expo, pomagająca  holenderskim firmom identyfikować odpowiednie źródła wiedzy i inicjować partnerstwa przemysłowo-­naukowe. Do członków Food Valley NL należy ponad 140 przedsiębiorstw i jednostek naukowych, np. Danone, czy Nutress.

Program TransFormation.doc był realizowany w ramach projektu systemowego MNiSW, pt.: „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”, sfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

 

Zamawiający

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partnerzy

Wageningen University

Wageningen University

lista projektów