CBI Pro-Akademia

Program aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni w Łódzkiem - Zostań fundraiserem!

Data rozpoczęcia:2005-01-01
Data zakończenia:2005-07-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Szkolenia
Adresaci projektu:Osoby indywidualne
Źrodło finansowania:PHARE

O projekcie

Adresatami programu było 240 młodych, wykształconych ludzi bez pracy. Zdobycie przez nich proponowanej podczas szkoleń wiedzy teoretycznej z zakresu fundraisingu, oraz intensywne „przećwiczenie” jej w praktyce miało na celu wykreowanie nowego zawodu - specjalisty ds. współpracy z Unią Europejską i pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw, urzędów, szkół, instytucji kulturalnych i innych. Umiejętności te potwierdza Certyfikat, który w wersji polskiej i angielskiej został wręczony absolwentom kursu. 

W ramach projektu uczestnicy brali udział w 3- tygodniowym cyklu szkoleń i warsztatów nt. zasad i procedur pozyskiwania kapitału oraz kredytów pomostowych, a także lektoracie języka angielskiego w zakresie słownictwa związanego z fundraisingiem. Szkolenia praktyczne odbywały się w wybranych przez uczestników firmach lub instytucjach, na rzecz których stażyści przygotowywali wspólnie z pracodawcą wnioski o dotacje do konkretnych programów. 

Udział w całym projekcie był bezpłatny, a uczestnicy otrzymywali stypendium szkoleniowe. Po zakończeniu szkolenia zorganizowaliśmy uroczystą konferencję, w trakcie której zostały wręczone listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Łódzkiego dla pracodawców najaktywniej pozyskujących zewnętrzne środki na rozwój oraz uczestników których projekty uzyskały dofinansowanie. 

Ponad 40 % osób odniosło sukces w postaci uzyskania zatrudnienia. 


Projekt był realizowany w okresie od stycznia do lipca 2005 roku
 

 

Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare 2002, 
realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

lista projektów