CBI Pro-Akademia

Mała Gmina + Wielka Wartość = Integracja Jutra

Data rozpoczęcia:2009-02-01
Data zakończenia:2009-07-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Konferencje i kongresy, Szkolenia
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Osoby indywidualne
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu:aktywna integracja społeczna mieszkańców Gminy Daszyna

O projekcie

W projekcie udział wzięło 225 mieszkańców rolniczej Gminy Daszyna (w tym 90 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum).

W dniu 14 czerwca 2009 r , w Jarochowie, odbyło się podsumowanie projektu wraz z rozstrzygnięciem konkursu „Gmina Mojej Przyszłości” - na najciekawszą wizję Gminy Daszyna. Konkurs został przeprowadzony wśród uczniów szkoły podstawowej w Daszynie i Mazewie oraz w gimnazjum (Daszyna).

Spośród 25 złożonych prac zostało komisyjnie wybranych 9. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe wraz z listami gratulacyjnymi.

Poniżej przytaczamy prace, które zajęły 3 pierwsze miejsca.

I miejsce - Justyna Szurgot – uczennica Gimnazjum w Daszynie

II miejsce – Anna Golema– uczennica Szkoły Podstawowej w Mazewie –

III miejsce – Karolina Szadkowska– uczennica Gimnazjum w Daszynie

Projekt zakładał z jednej strony wyposażenie władz Gminy oraz aktywnych mieszkańców w wiedzę i narzędzia w zakresie budowania i aktywizacji lokalnej społeczności, z drugiej zaś wykreowanie zrozumienia i poparcia wśród szerokiej grupy mieszkańców.

Projekt obejmował:

- Dwugodzinne Dyskusje Moderowane pt. „Rolnik + Zrównoważony Rozwój= Bogata Wieś”. Dyskusje miały na celu pokazanie jaką rolę odgrywają mieszkańcy na rozwój swojej Gminy, jakie są kierunki rozwoju Gminy. W trakcie dyskusji uczestnicy mieli okazję wystosować swoje postulaty na rzecz rozwoju Gminy.

Dyskusje odbywały się w następujących sołectwach:

  • Jarochów – 31 marca 2009 r.
  • Stary Sławoszew – 31 marca 2009 r.
  • Daszyna – 31 marca 2009 r.
  • Mazew – 15 kwietnia 2009 r.
  • Gąsiorów – 11 maja 2009 r.

- 16 godzinne Warsztaty dla Kobiet pt. „Kobieta + Zrównoważony Rozwój = Piękniejsza Gmina” Warsztaty nyłu poświęcone następującym kwestiom: rola kobiety na wsi na przykładzie Unii Europejskiej, rozwijanie umiejętności nowoczesnej kobiety – pozytywne przykłady. Warsztaty odyły się w Daszynie 8-9 maja 2009 r.

- 16 godzinne Szkolenie z zakresu tworzenia organizacji pozarządowych oraz fundraisingu pt. „Gminny Fundraiser + Zrównoważony rozwój = Bogata Gmina”.
Na szkoleniu uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób mogą założyć organizację pozarządową, jakie dokumenty należy przygotować, z jakich źródeł pozyskiwać dotacje na działalność i rozwój organizacji. Uczestnicy zapoznali się również ze sposobem wypełniania wniosków o dotacje. Szkolenie zakończyło się powstaniem statutów organizacji pozarządowych, projektów wniosków o dofinansowanie oraz strategii działania. Szkolenie odbyło się w dniach: 16 maja, 3 czerwca 2009 r. w Daszynie

- 12 godzinne szkolenie - Gminna Szkoła Liderów Szkolenia będą poświęcone następującym kwestiom: efektywna komunikacja, autoprezentacja, zarządzanie grupą. Szkolenie odbyło się w dniach 3-4 kwietnia 2009 r. w Daszynie

- 8 godzinne Szkolenie dla Pracowników Gminy oraz Radnych pt. „Lider Wiejski + Zrównoważony Rozwój = Nasza Gmina’ Szkolenie odbyło się 29.03.2009r. w Urzędzie Gminy Daszyna.

- Warsztaty dla Młodzieży pt. „Młodzi na Wsi + Zrównoważony Rozwój = Pomysł na Przyszłość” Warsztaty odyły się w szkołach Gminy Daszyna. Uczniowie zostali zaproszeni do udziału w konkursie „Gmina Mojej Przyszłości” – na najciekawszą wizję Gminy Daszyna. Dla zwycięzców (miejsce I- X) przewidziano nagrody rzeczowe. 

Zamawiający

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

lista projektów