CBI Pro-Akademia

Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Data rozpoczęcia:2010-08-01
Data zakończenia:2012-07-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo, Konferencje i kongresy, Publikacje, Staże, Stypendia, Szkolenia, Zagraniczne wizyty studyjne
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Zasięg projektu - kraj:, , ,
Adresaci projektu:Instytucje naukowe, Osoby indywidualne, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu:Projekt miał na celu zwiększenie udziału 24 doktorantów w transferze wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery badawczo-rozwojowej z przedsiębiorstwami na rzecz rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego w zakresie energetyki odnawialnej.

O projekcie

Dla kogo?

Projekt skierowany był do doktorantów zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, którzy swoją dysertację doktorską poświęcają tematom związanym z Odnawialnymi Źródłami Energii. Spośród wszystkich zgłoszeń interdyscyplinarny Zespół Ekspertów wybrał do projektu grupę 24 uczestników.

 

Jakie korzyści?

W ramach projektu każdy uczestnik odbywał spotkania z zespołem ekspertów, a także osobistym coachem, co wpłynęło na powiązanie pracy badawczej doktoranta z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Dla każdego doktoranta przewidziane było stypendium w wysokości 3000 zł/miesiąc. Udział w projekcie trwał minimum 12 miesięcy.

 

 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zamawiający

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Partnerzy

Keo Ltd.

Keo Ltd.

Niemieckie Centrum Badań nad Biomasą (DBFZ)

Niemieckie Centrum Badań nad Biomasą (DBFZ)

Radscan Intervex AB

Radscan Intervex AB

lista projektów