CBI Pro-Akademia

SoundBerry
Innowacyjne rozwiązanie dla branży żywności mrożonej
z wykorzystaniem fal akustycznych

Data rozpoczęcia:2023-07-01
Data zakończenia:2024-10-31
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Inwestycje
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Cel projektu:opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii mrożenia owoców miękkich wspomaganej falami akustycznymi, pozwalającej uzyskać znacząco udoskonalone owoce maliny i truskawki, a także nowej metody organizacji tego procesu w gospodarstwie rolnym

O projekcie

Przewidywane wyniki: 

  • opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie nowej technologii mrożenia owoców miękkich (malina i truskawka) z wykorzystaniem fal akustycznych
  • opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie znacznie udoskonalonego produktu (mrożona malina i mrożona truskawka)
  • opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie znacznie udoskonalonej metody organizacji dotyczącej produkcji owoców miękkich (malina i truskawka)

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki współpracy Grupy Operacyjnej SoundBerry, zawiązanej przez przedsiębiorstwo: Bio Berry Poland (Lidera grupy operacyjnej), jednostkę naukową: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, firmę IDFS oraz 2 gospodarstwa rolne zajmujące się ekologiczną uprawą owoców miękkich. 

Zadania projektu obejmują opracowanie i testowanie innowacyjnej technologii mrożenia owoców miękkich, badania fizykochemiczne, badania chromatograficzne, badania sensoryczne, mikrobiologiczne i przechowalnicze nowego produktu, a także opracowanie metody organizacji dotyczącej produkcji owoców miękkich. Rezultat projektu zostanie wdrożony na terytorium RP.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

                                                                                                      

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków budżetu państwa:

dofinansowanie: 703 128,12 zł

całkowita wartość: 1 933 264 zł

 

Eksperci

Maria Buła

Maria Buła

View more
Mateusz Haładaj

Mateusz Haładaj

View more

Zamawiający

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Partnerzy

Bio Berry Polska Sp. z o.o.

Bio Berry Polska Sp. z o.o.

Gospodarstwo Rolne Iwona Mnich

Gospodarstwo Rolne Iwona Mnich

IDFS Sp. z o.o.

IDFS Sp. z o.o.

KAS-IMPEX

KAS-IMPEX

lista projektów