CBI Pro-Akademia

Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia Acta Innovations

Data rozpoczęcia:2018-01-01
Data zakończenia:2019-12-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Publikacje
Adresaci projektu:Instytucje naukowe, Osoby indywidualne
Źrodło finansowania:budżet RP
Cel projektu:Podniesienie jakości, rozpoznawalności i otwartości angielskojęzycznego kwartalnika Acta Innovations (ISSN: 2300-5599), wydawanego przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia od 2011 roku.

O projekcie

Realizacja projektu obejmowała następujące zadania:

  • dobór i kontraktacja uznanych zagranicznych recenzentów do oceny zgłaszanych manuskryptów
  • stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji
  • digitalizacja Acta Innovations w celu zapewnienia otwartego dostępu przez sieć Internet
  • utrzymanie systemu antyplagiatowego.

Zadania finansowane były w ramach umowy 605/P-DUN/2018  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Eksperci

Monika Stojan

Monika Stojan

View more
Maria Wojtecka

Maria Wojtecka

View more

Zamawiający

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

lista projektów