CBI Pro-Akademia

RISE Processum

Obszar tematyczny: Biotechnologia, Rośliny energetyczne, biomasa i biopaliwa
Link do strony www partnera: https://www.processum.se/en

Projekty:

<b>KETBIO</b><br>Nowy model klastrowy zbliżający wyniki badań w obszarze biotechnologii do rynku i społeczeństwa

KETBIO
Nowy model klastrowy zbliżający wyniki badań w obszarze biotechnologii do rynku i społeczeństwa

View more