CBI Pro-Akademia

Creative Industry Košice

Link do strony www partnera: https://www.cike.sk/en/

Projekty:

<b>NiCE</b> <br> Od niszy do centrum - centra miast jako miejsca cyrkularnego stylu życia

NiCE
Od niszy do centrum - centra miast jako miejsca cyrkularnego stylu życia

View more