CBI Pro-Akademia

Starostwo Powiatowe Sierpc

Typ instytucji: jednostki samorządu terytorialnego

Zlecone projekty:

Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Subregionu Sierpeckiego

Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Subregionu Sierpeckiego

View more