CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

NANOCOMPOSITES WITH POLYHEDRAL OLIGOMERIC SILSESQUIOXANE NANOFILLERS

Data dodania: 2016-10-01
Typ: Artykuły

Autor/Autorzy

Arkadiusz Niemczyk

Arkadiusz Niemczyk

View more

Abstrakt

High-density polyethylene nanocomposites with hydroxy-hepta(iso-butyl)-octasilsesquioxane (POSS‑(i-Bu)7OH) and hydroxy-hepta(iso-octyl)-octasilsesquioxane (POSS‑(i-Oct)7OH) as nanofillers were prepared by melt blending. The morphological, thermal and mechanical properties as well as processability of obtained nanocomposites were characterized. POSS nanofillers were homogenously dispersed in polymeric matrix. High compatibility between nanofiller and polymer induced enhanced thermal stability, Charpy impact strength and melt flow rate for composite materials. POSS particles acted also as a nucleating agent for polyethylene crystallization in the nanocomposite.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: nanocomposites, polyethylene, silsesquioxanes

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter