CBI Pro-Akademia

Modułowy interfejs do jednoczesnych badań różnicowej kalorymetrii skanningowej i analiz mikroskopowych

Data rozpoczęcia:2017-06-15
Data zakończenia:2018-01-14
Status projektu:zakończony
Cel projektu:Opracowanie dla prywatnego przedsiębiorcy modułowego interfejsu do jednoczesnych badań różnicowej kalorymetrii skaningowej i analiz mikroskopowych, konfigurowalny przez ich użytkowników.

O projekcie

Przedmiotem projketu w początkowej fazie było opracowanie fizycznego prototypu interfejsu, wdrożenie funkcjonalności rejestracji obrazu w czasie pomiaru różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC, wdrożenie parametrów jakościowych rejestracji oraz umożliwienie dodawania sterowania innymi parametrami z dodatkowych, kastomizowalnych portów. Do finalizacji projektu niezbędne było także rozwiazanie kwestii połączenia sprzętowego mikroskopu z analizatorem DSC.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more

Zamawiający

Haas

Haas

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter