CBI Pro-Akademia

Modułowy układ do oczyszczania i rozdziału związków chemicznych z indywidualną automatyzacją

Data rozpoczęcia:2020-02-01
Data zakończenia:2020-11-30
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, środki prywatne

O projekcie

Przedmiotem projektu jest opracowanie dla PMMT sp. z o.o. modułowego układu do oczyszczania i rozdziału związków chemicznych z indywidualną automatyzacją. Istotną cechą nowego rozwiązania jest możliwość dodawania kolejnych, pracujących w sposób zsynchronizowany detektorów, które będą warunkowały rozdział cieczy do odbieralników lub do zlewek. Układ taki pozwoli na szybkie, dokładne oczyszczenie cieczy, ma pozwalać na separację wybranych frakcji od zanieczyszczeń, będzie zapewniał możliwość rozdziału cieczy, których determinantem będzie sygnał z detektora. Możliwość operowania z różną wielkością kolumn (skalowanie) zapewni pracę dla różnych objętości, co ma szczególne znaczenie dla kosztownych związków o skomplikowanych grupach wiązań. Innowacyjnością nowego produktu, a zarazem specyficzną cechą wypracowanego układu, jest samodzielna konfiguracja- możliwość tworzenia przez użytkowników parametrów i metod.

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zamawiający

PMMT sp. z o.o.

PMMT sp. z o.o.

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter