CBI Pro-Akademia

FiWastEnergy
Współpraca UE-Brazylia na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze przetwórstwa rybnego

Data rozpoczęcia:2018-12-03
Data zakończenia:2019-06-30
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Komisja Europejska
Cel projektu:opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze przetwórstwa rybnego w Brazylii

O projekcie

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze przetwórstwa rybnego w Brazylii na przykładzie małej firmy PISCIS, specjalizującej się w przetwórstwie tilapii.

Realizowane będą następujące cele szczegółowe:

 1. niemal 100% redukcja odpadów rybnych z produkcji rybnej;
 2. przekształcanie odpadów rybnych w energię, która może być wykorzystana przez przedsiębiorstwo;
 3. zwiększenie o 30% efektywności energetycznej procesu dzięki wdrożeniu technologii biogazu;
 4. obniżenie opłat za korzystanie ze środowiska oraz unieszkodliwienie lub wykorzystanie odpadów;
 5. opracowywanie nowych produktów lub przydatnych produktów ubocznych, takich jak lokalny biogaz;
 6. rozwój firmy dzięki zwiększeniu konkurencyjności ze względu na obniżenie kosztów energii i opłat płaconych obecnie za utylizację odpadów;
 7. tworzenie dodatkowych, innowacyjnych dla firmy źródeł dochodu;
 8. wkład w ochronę środowiska i redukcję CO2.

Projekt FiWastEnergy obejmuje realizację:

 • badań laboratoryjnych nad charakterystyką odpadów rybnych brazylijskiej firmy PISCIS w zakresie ich potencjału do produkcji biogazu;
 • badań ekonomiczno-technicznych nad specyfikacją ilości i jakości odpadów rybnych w celu przygotowania założeń dla wdrożenia dedykowanej technologii produkcji biogazu;
 • analiz porównawczych dostępnych na rynku technologii produkcji biogazu, adekwatnych do potrzeb i możliwości PISCIS

Projekt jest realizowany w ramach programu Low Carbon Business Action in Brazil - Phase II (EuropeAid/138337/DH/SER/BR), współfinansowanego przez Unię Europejską.

 

 

 

 

 

Zamawiający

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter