CBI Pro-Akademia

Wartość dodana Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla rozwoju regionalnego Polski w kontekście planowania polityki spójności

Start date:2009-07-10
Completion date:2009-11-30
Project status:finished
Scope of the project - Country:, , ,
Aim of the project:Celem badania było wypracowanie rekomendacji dla polskiego stanowiska wobec planowanej polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2013 w zakresie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

About the project

Badanie miało charakter ogólnopolski. W ramach badania zostały zebrane doświadczenia kluczowych grup – aktorów EWT: polskich podmiotów, uczestniczących w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2004-2006 i 2007-2009, Wspólnych Sekretariatów Technicznych (Joint Technical Secretariat) programów EWT, obejmujących obszar Polski oraz Komitetów Monitorujących (Monitoring Committee). Respondentem badania była też kadra zarządzająca programem InterAct.

Do udziału w badaniu SDG Pro-Akademia zaprosiło partnerskie organizacje naukowo-badawcze z Niemiec, Łotwy, Bułgarii i Norwegii. Zależało nam na skonfrontowaniu polskiego stanowiska wobec EWT z ocenami, dokonanymi z zupełnie innych perspektyw: niemieckiej – najsilniejszego gospodarczo kraju UE i sąsiada Polski, łotewskiej i bułgarskiej - państw, przeżywających obecnie poważną transformację społeczno-gospodarczą oraz norweskiej – kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i silnie wiążącego swój rozwój z Unią Europejską.


Raport do pobrania - wersja polska(pdf)

 

Raport do pobrania - wersja angielska(pdf)
 


Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

The experts

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Stanisław Aleksandrow

Stanisław Aleksandrow

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more

Purchaser

Ministry of Infrastructure and Regional Development

Ministry of Infrastructure and Regional Development

news list