CBI Pro-Akademia

mgr Marcin Dudojć

Profile

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert ds. projektów innowacyjnych CBI Pro-Akademia.

Expert in projects

Open Information processing within Innovation Networks - InfoPro

Analizy eko-energetyczne dla gmin województwa świętokrzyskiego

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Subregionu Sierpeckiego

TeDS4BEE - Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency

Sustainable Energy Action Plan for Prószków City

Sustainable Energy Action Plan for City of Olkusz

Member of project teams

Analizy eko-energetyczne dla gmin województwa świętokrzyskiego

Analizy i ekspertyzy dotyczące sporządzania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

Effectiveness of public administration in supporting SME innovation activity

EU-European Neighbourhood-Russia: Cross-border cooperation in the Framework of Regional Policy

Lodzkie of Energy

Open Information processing within Innovation Networks - InfoPro

Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Subregionu Sierpeckiego

Program wsparcia dla samorządów w obszarze zarządzania zasobami naturalnymi

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Study visits within the framework of bilateral cooperation strategies adopted for the Operational Programmes PL02, PL03,

TeDS4BEE - Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency

Współczesne uwarunkowania transferu technologii z jednostek sfery B+R do przedsiębiorstw