CBI Pro-Akademia

mgr Marcin Dudojć

Profile

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert ds. projektów innowacyjnych CBI Pro-Akademia.

Expert in projects

Open Information processing within Innovation Networks - InfoPro

Analizy eko-energetyczne dla gmin województwa świętokrzyskiego

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Subregionu Sierpeckiego

TeDS4BEE
Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency

Sustainable Energy Action Plan for Prószków City

Sustainable Energy Action Plan for City of Olkusz

Member of project teams

Analizy eko-energetyczne dla gmin województwa świętokrzyskiego

Analizy i ekspertyzy dotyczące sporządzania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

TeDS4BEE
Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency

Effectiveness of public administration in supporting SME innovation activity

EU-European Neighbourhood-Russia: Cross-border cooperation in the Framework of Regional Policy

Lodzkie of Energy

Open Information processing within Innovation Networks - InfoPro

Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Subregionu Sierpeckiego

Program wsparcia dla samorządów w obszarze zarządzania zasobami naturalnymi

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Study visits within the framework of bilateral cooperation strategies adopted for the Operational Programmes PL02, PL03,

Współczesne uwarunkowania transferu technologii z jednostek sfery B+R do przedsiębiorstw