CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

Werbalny model bilansowania energii i dwutlenku węgla w produkcji i wykorzystywaniu biopaliw

Date added: 2015-01-07
Type: Article

Author / authors

Marcin Bizukojć

Marcin Bizukojć

Engineering and technology

View more
Karina Michalska

Karina Michalska

Engineering and technology

View more
Anna Pazera

Anna Pazera

View more