CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr Stanisław Aleksandrow

Profil

Doktorant na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert ds. projektów innowacyjnych CBI Pro-Akademia realizowanych w ramach klastra Bioenergia dla Regionu.

Ekspert w projektach

Wartość dodana EWT dla rozwoju regionalnego Polski w kontekście planowania polityki spójności

Regionalne Koncepcje Energetyczne w Basenie Morza Bałtyckiego

Rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji

PRESOURCE Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Analizy i ekspertyzy dotyczące sporządzania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej

Efektywność działania klastrów energetycznych w regionie wyszehradzkim

Członek zespołów projektowych

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

Bioenergia dla Regionu - rozwój sieci współpracy między nauką i gospodarką w obszarze odnawialnych źródeł energii

Efektywność działania klastrów energetycznych w regionie wyszehradzkim

Inteligentne Tekstylia dla Regionu Łódzkiego

Łódzkie Energetyczne

Polsko-niemiecki Dialog Klastrów II - Fotowoltaika

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji

Wizyta studyjna do Szwecji w ramach działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter