CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr Magdalena Mielczarska

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Profil

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Project Management) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i finansowania inwestycji OZE zdobyła pracując w Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej. Wykładowca na szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów działań 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 POIiŚ z zakresu zasad aplikacji o dofinansowanie projektów i kwalifikowalności wydatków. Członek Zespołu Oceny Projektów w Instytucji Wdrażającej działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 POIiŚ. Współpracuje w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów, gdzie odpowiada za działalność Branżowego Punktu Kontaktowego 7 programu Ramowego. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter