CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr Witold Franczak

Dyscyplina naukowa:Nauki o zarządzaniu i jakości

Profil

Zarządzanie – budowanie strategii inwestycyjnej, zarządzanie i wdrażanie planów krótko-, średnio- i długoterminowych kontrola projektów inwestycyjnych, ustalanie ogólnych wytycznych dotyczących jakości, kontrola kosztów;.

Finanse - analiza raportów i zestawień finansowych w celu podjęcia odpowiednich czynności wynikających z tych wykazów, weryfikowanie celów i planów w zależności od aktualnej kondycji firmy, tworzenie planów finansowych w celu zdobycia nowych funduszy oraz osiągnięcia możliwych zwrotów kosztów inwestycyjnych;

Zakres usług doradczych:

  • Budowanie strategii dystrybucji ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania nowych marek na rynek, rozszerzenia dystrybucji o nowe asortymenty.
  • Opracowanie planów restrukturyzacji zatrudnienia oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Tworzenie strategii inwestycyjnych.

Ekspert w projektach

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter