CBI Pro-Akademia

Maintaining research potential of RIC Pro-Akademia in 2014

Start date:2014-01-01
Completion date:2014-12-31
Project status:finished

About the project

Dotacja statutowa z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla CBI Pro-Akademia jest przeznaczona na:

  • Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowej oraz rozwoju kadry
  • Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów
  • Zatrudnienie kadry naukowej i technicznej
  • Zakup lub wytworzenie aparatury badawczej
  • Współpracę naukową krajową i zagraniczną
  • Upowszechnianie nauki.

Środki finansowe na finansowanie działaności statutowej przyznawane są CBI Pro-Akademia na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r., poz.90).

Purchaser

Ministry of Science and Higher Education

Ministry of Science and Higher Education

news list