CBI Pro-Akademia

Rozwój Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia na rzecz zwiększenia potencjału innowacyjnego otoczenia biznesu w regionie łódzkim

Start date:2014-05-01
Completion date:2015-08-31
Project status:finished
Aim of the project:Celem projektu jest rozwój i kompleksowe wsparcie jednego z wiodących ośrodków transferu technologii w regionie łódzkim - Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia.

About the project

Projekt składa się z trzech zasadniczych komponentów:

  1. budowa nowoczesnego, niskoenergetycznego, zaawansowanego technologicznie budynku, opierającego się na autorskich rozwiązaniach technicznych, wypracowanych przez polskich naukowców i inżynierów, a przede wszystkim przyjaznego środowisku. Obiekt będzie wykorzystywany przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia w Łodzi na cele realizacji usług otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw województwa łódzkiego. Budynek będzie nowoczesnym i nowatorskim rozwiązaniem urbanistyczno-architektonicznym, pełniącym funkcje edukacyjne i demonstracyjne. W budynku zostaną ulokowane pomieszczenia biurowe, konferencyjne i administracyjne, niezbędne dla świadczenia usług proinnowacyjnych, szkoleniowych, doradczych i informacyjnych CBI Pro-Akademia.
  2. zakup urządzeń OZE, stanowiących integralną część wybudowanego budynku
  3. ekspertyzy i opracowania analityczne tworzące ramy funkcjonalne zintegrowanego systemu transferu technologii, łączącego prowadzenie baz danych, coaching, kojarzenie partnerów, wyszukiwanie projektów do wsparcia, poszukiwanie rynków zbytu dla produktów wytwarzanych w ośrodku, szacowanie kosztów wdrożenia danego projektu do produkcji przez przedsiębiorcę, ocenę wartości rynkowej wyników prac B+R.

Projekt realizowany jest w ramach Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

The experts

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Purchaser

Lodz Region

Lodz Region

news list