CBI Pro-Akademia

Innowacje - Środowisko - Energetyka. Zamień myślenie na wdrożenie!

Start date:2013-08-01
Completion date:2014-01-31
Project status:finished
Topic:Sustainable Energy
Aim of the project:Celem projektu jest umożliwienie nawiązania kontaktu i wymiany informacji między przedsiębiorstwami oraz młodymi naukowcami ze Studenckich Kół Naukowych całej Polski oraz animowanie interdyscyplinarnej współpracy między nimi.

About the project

Podstawowym elementem projektu jest ogólnopolski konkurs "Zamień myślenie na wdrożenie!", adresowany do studentów i doktorantów szkół wyższych w Polsce. Zapraszamy do zgłaszania projektów będących w fazie realizacji lub koncepcji z dziedzin takich jak: energetyka, ekologia, budownictwo, ekonomia, prawo i inne. 10 zespołów realizujących najciekawsze projekty, wybranych przez interdyscyplinarny zespół złożony z przedstawicieli świata nauki oraz biznesu, zostanie zaproszonych na Galę Finałową Konkursu- I Ogólnopolskie Forum Kół Naukowych, które odbędzie się 6 grudnia 2013 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Biorąc udział w Forum, Koła otrzymują unikatową szansę zaprezentowania swoich projektów naukowo-badawczych, a także zwiększają swoje możliwości w zakresie pozyskania dofinansowania na prowadzone badania.

 

Zachęcamy do zgłaszania projektów z następujących obszarów: odnawialne źródła energii, budownictwo energooszczędne, IT w energetyce, zrównoważony rozwój, ekologia i pokrewne. Projekty powinny mieć charakter aplikacyjny oraz cechować się potencjałem biznesowym.

 

Do udziału w Forum zaproszone zostaną przedsiębiorstwa z branży energetycznej, w tym OZE, budownictwa, IT. Wybrane przez firmy projekty zostaną objęte patronatem oraz wsparciem w trakcie realizacji.

 

Dla autorów najlepszego projektu zostanie zorganizowana wizyta studyjna w wiodącym zagranicznym ośrodku naukowo-badawczym, prowadzącym badania o charakterze aplikacyjnym lub w przedsiębiorstwie zagranicznym prowadzącym zaawansowane prace badawczo-rozwojowe.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć tutaj.

Purchaser

PGE SA

PGE SA

news list