CBI Pro-Akademia

EU-European Neighbourhood-Russia: Cross-border cooperation in the Framework of Regional Policy

Start date:2013-01-01
Completion date:2013-12-31
Project status:finished
Topic:Bioeconomy, Sustainable Energy, Circular and Low-Carbon Industry
Scope of the project - Country:, , , , , , ,
Aim of the project:Celem projektu było wzmocnienie relacji partnerskich pomiędzy Unią Europejską, państwami objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa oraz Rosją w zakresie polityki regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy transgranicznej.

About the project

W ramach projektu zorganizowany został cykl trzech pięciodniowych seminariów informacyjnych na Ukrainie (w Charkowie i Odessie) oraz w Gruzji (w Gori) na temat najlepszych praktyk Unii Europejskiej w zakresie współpracy transgranicznej. Kontynuacją seminariów były kilkunastodniowe wizyty studyjne interesariuszy polityki regionalnej z Rosji, Ukrainy, Mołdowy, Gruzji i Armenii w państwach członkowskich UE – w Belgii, Holandii, Niemczech i Polsce. W ramach podsumowania zorganizowane zostały warsztaty upowszechniające z udziałem szerokiego grona władz centralnych i lokalnych oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Projekt został zrealizowany przez konsorcjum Instytutu Europejskiego oraz Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia na zlecenie Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.
 

 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w ramach regionalnego dialogu politycznego z krajami spoza UE na rzecz wymiany informacji i najlepszych praktyk w oparciu o doświadczenia w tworzeniu i realizacji polityki spójności Unii Europejskiej

 

The experts

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Purchaser

European Commission

European Commission

Partners

Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova

Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova

Economic Research and Development Support Center

Economic Research and Development Support Center

Kharkov Chamber of Commerce and Industry

Kharkov Chamber of Commerce and Industry

news list