CBI Pro-Akademia

Opracowanie wstępnych założeń koncepcyjnych dla budynku pasywnego przeznaczonego na nową siedzibę WFOŚiGW w Łodzi

Start date:2012-04-02
Completion date:2012-06-29
Project status:finished
Topic:Sustainable Energy
Aim of the project:Celem projektu było opracowanie wytycznych dla budowy biurowca pasywnego z elementami autonomii w obszarze energii elektrycznej i cieplnej oraz gospodarowania odpadami, wodą i ściekami.

About the project

Jako punkt wyjścia dla przygotowania analizy przyjęto koncepcję budynku nowoczesnego, niskoenergetycznego, zaawansowanego technologicznie i w miarę możliwości opierającego się na autorskich rozwiązaniach, wypracowanych przez polskich naukowców i inżynierów, a przede wszystkim przyjaznego środowisku. Ponieważ budynek będzie przeznaczony na biura dla administracji publicznej, powinien mieć nie tylko najwyższe możliwe parametry funkcjonalno-użytkowe, lecz dodatkowo powinien być nowoczesną i pro-środowiskową wizytówką właściciela. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją założeń budynku.
 

 

 

 

 

 

 

The experts

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Piotr Popławski

Piotr Popławski

View more
Maciej Sibiński

Maciej Sibiński

View more
Marek Sikora

Marek Sikora

View more

Purchaser

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

news list