CBI Pro-Akademia

Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

Start date:2012-08-01
Completion date:2013-10-31
Project status:finished
Topic:Sustainable Energy
Aim of the project:Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 200 pracujących osób dorosłych z województwa łódzkiego do potrzeb regionalnej gospodarki w zakresie budownictwa energooszczędnego i zastosowania odnawialnych źródeł energii.

About the project

Dla kogo?

Projekt jest adresowany do pracujących osób dorosłych, zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno - prawną, posiadających wykształcenie średnie lub wyższe, oraz zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy, jak zaplanować, sfinansować, zbudować i nowocześnie zarządzać projektami z zakresu budownictwa energooszczędnego. Z udziału w projekcie wykluczone są osoby, które uzyskały wsparcie pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kto poprowadzi szkolenia?

W ramach projektu odbędzie się cykl szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i szkoleń e-learningowych, który poprowadzą eksperci i praktycy CBI Pro-Akademia, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Gdzie i kiedy?

Szkolenia i warsztaty będą się  odbywać w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych oraz w weekendy w Łodzi. Osoby zamieszkałe poza Łodzią otrzymają zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Zachętą dla kobiet do udziału w projekcie będzie prawo do skorzystania z bezpłatnej opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

 

Co daje udział w szkoleniu?
Uczestnicy szkoleń, którzy ukończą projekt (co najmniej 80% frekwencja) oraz uzyskają średni wynik z pięciu testów na poziomie przekraczającym 60% otrzymają Certyfikat Managera Budownictwa Energooszczędnego w języku polskim i angielskim.

 

Ile kosztuje udział w szkoleniu?
Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

The experts

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more

Purchaser

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

news list