CBI Pro-Akademia

Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy

Start date:2011-09-22
Completion date:2014-08-22
Project status:finished
Aim of the project:Głównym celem badania jest diagnoza zapotrzebowania pracodawców Mazowsza na kwalifikacje i kompetencje absolwentów wchodzących na rynek pracy oraz ocena użyteczności kwalifikacji i kompetencji, w które wyposażają ich mazowieckie uczelnie.

About the project

Badanie ma więc odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

 

  • jakich pracowników (z jakimi kwalifikacjami potwierdzonymi dyplomem i z jakimi kompetencjami) poszukują pracodawcy Mazowsza w obszarach, które – zgodnie z zapisami w projekcie „Akademickie Mazowsze 2030” – powinno objąć badanie (technika, nauki społeczne, ekonomiczne, informatyczne, biologia i nauki humanistyczne);
  • jakich kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół wyższych (głównie uczelni technicznych, ekonomicznych i uniwersytetów), pracujących w następujących obszarach działalności: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; opieka zdrowotna i pomoc społeczna; handel hurtowy i detaliczny oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oczekują pracodawcy Mazowsza;
  • jakie są różnice pomiędzy oczekiwaniami pracodawców Mazowsza wobec kwalifikacji i kompetencji wyodrębnionych grup absolwentów oraz jakie są źródła tych różnic, jeśli wziąć pod uwagę specyfikę mazowieckiego rynku pracy (zróżnicowanie Mazowsza, dominująca rola Warszawy) i specyfikę szkół wyższych (największe uczelnie w kraju i ich silna pozycja akademicka).

Badanie realizowane jest w ramach projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


The experts

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more

Purchaser

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

news list