CBI Pro-Akademia

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na Rolnictwo w Afryce Sub-saharyjskiej

Start date:2010-02-01
Completion date:2012-07-31
Project status:finished
Topic:Bioeconomy
Scope of the project - Country:, , , ,
Aim of the project:Celem projektu jest podniesienie świadomości społeczeństwa UE w zakresie problemów rozwoju w Afryce Subsaharyjskiej na rzecz uruchomienia bardziej skutecznej walki z ubóstwem i brakiem bezpieczeństwa żywnościowego.

About the project

Cele szczegółowe projektu

 

 1. zebranie wiedzy na temat aktualnej sytuacji ludności Afryki Subsaharyjskiej i wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictwo w Afryce
 2. podniesienie świadomości 150 osób: młodych rolników, studentów, decydentów politycznych, mediów i środowisk opiniotwórczych na temat problemów rozwojowych Afryki Subsaharyjskiej
 3. uświadomienie społeczeństwu UE nierówności bogactwa i ubóstwa na świecie, przyczyn tej nierówności i potrzeby zrównoważonego rozwoju
 4. kształtowanie w młodych ludziach wartości takich jak: solidarność globalna, sprawiedliwość społeczna i świadomość ekonomicznych współzależności na świecie
 5. poprawa zrozumienia ciągów przyczynowo-skutkowych zagadnień globalnych, aż do osobistego uczestnictwa i świadomego działania unIjnego społeczeństwa.

 

 

Działania projektowe

 

 

 1. Opracowanie i wydanie publikacji nt. sytuacji społeczno-gospodarczej w Afryce Subsaharyjskiej i stanowiska polskiego społeczeństwa wobec tych problemów w Position Paper
 2. Organizacja 3 warsztatów informacyjnych skierowanych do młodych rolników, decydentów politycznych i mediów
 3. Organizacja 2 warsztatów edukacyjnych skierowanych do studentów
 4. Rozwój strony internetowej dedykowanej projektowi
 5. Kampania informacyjna na platformach internetowych CBI Pro-Akademia oraz organizacji i instytucji polskich, zaangażowanych w realizacje projektu tj. organizacji studenckich, rolniczych, NGOs
 6. Podniesienie potencjału instytucjonalnego CBI Pro-Akademia w zakresie realizacji projektów dot. edukacji rozwojowej
 7. Wzmocnienie więzi z partnerami z Unii Europejskiej i Afryki Subsaharyjskiej dzięki współpracy nad realizacją projektu

 

 

Partnerzy projektu

 

 

 1. Istituto per la Cooperazione Universitaria (Lider – Włochy)
 2. CBI Pro-Akademia (Polska)
 3. Organización Navarra para Ayuda entre los Pueblos (Hiszpania)
 4. Institut zur Cooperation bei Entwicklungs-Projekten (Austria)
 5. International Solidarity of Family (Belgia)
 6. Associations for Rural Training (Belgium)
 7. Malta Forum (Malta)

 

 

 

The experts

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more

Purchaser

European Commission

European Commission

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Foreign Affairs

Partners

Centro Congolés de Cultura, Formación y Desarrollo

Centro Congolés de Cultura, Formación y Desarrollo

Institut zur Cooperation bei Entwicklungs-Projekten

Institut zur Cooperation bei Entwicklungs-Projekten

Istituto per la Cooperazione Universitaria

Istituto per la Cooperazione Universitaria

Malta Forum

Malta Forum

Organización Navarra para Ayuda entre los Pueblos

Organización Navarra para Ayuda entre los Pueblos

Strathmore Business School

Strathmore Business School

news list