CBI Pro-Akademia

Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w woj. podkarpackim (projekty konkursowe)

Start date:2010-09-23
Completion date:2010-12-15
Project status:finished
Aim of the project:Celem badania było uzyskanie kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy na temat projektów szkoleniowych, realizowanych w województwie podkarpackim i współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

About the project

<div align="&quot;&quot;&quot;justify&quot;&quot;&quot;"> <p> Do grudnia 2010 r. przeprowadzonych zostało ponad 1200 wywiad&oacute;w telefonicznych z&nbsp;uczestnikami projekt&oacute;w szkoleniowych przyjętych do realizacji przez WUP w Rzeszowie.&nbsp;Kilkanaście os&oacute;b spośr&oacute;d ankietowanych zaproszono na wywiady indywidualne. Uzyskaną wiedzę o projektach szkoleniowych wzbogaciły r&oacute;wnież wywiady grupowe z ich realizatorami, wywiad z przedstawicielami IP, panel ekspert&oacute;w i studia przypadk&oacute;w. Całość zebranego materiału uzupełniła analiza dokument&oacute;w (m.in. wniosk&oacute;w o dofinansowanie projekt&oacute;w), analiza SWOT, mapowanie regionalne oraz benchmarking. Zastosowanie tych metod/technik badawczych miało na celu uzyskanie kompleksowej i&nbsp;usystematyzowanej wiedzy na temat realizowanych w&nbsp;wojew&oacute;dztwie projekt&oacute;w szkoleniowych wsp&oacute;łfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar badań obejmował tematykę oferowanego wsparcia, grupy odbiorc&oacute;w, zasięg, badanie miało r&oacute;wnież na celu określenie stopnia skuteczności i efektywności szkoleń oraz dopasowania ich do&nbsp;potrzeb regionalnego rynku pracy i potencjalnych odbiorc&oacute;w.&nbsp;</p> </div> <p> &nbsp;</p> <p> Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Do pobrania:</strong><br /> <a href="/szablony/proakademia2014/" target="&quot;&quot;&quot;_blank&quot;&quot;&quot;">Raport końcowy</a><br /> <a href="/szablony/proakademia2014/" target="&quot;&quot;&quot;_blank&quot;&quot;&quot;">Aneksy</a><br /> <a href="/szablony/proakademia2014/" target="&quot;&quot;&quot;_blank&quot;&quot;&quot;">Streszczenie raportu</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&lt;cke:object data=&quot;&amp;quot;http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf&amp;quot;&quot; height=&quot;&amp;quot;600&amp;quot;&quot; id=&quot;&amp;quot;doc_89983&amp;quot;&quot; name=&quot;&amp;quot;doc_89983&amp;quot;&quot; style=&quot;&amp;quot;outline:&quot; medium=&quot;&quot; none;&quot;=&quot;&quot; type=&quot;&amp;quot;application/x-shockwave-flash&amp;quot;&quot; width=&quot;&amp;quot;100%&amp;quot;&quot;&gt;<param name="&quot;&quot;&quot;movie&quot;&quot;&quot;" value="&quot;&quot;&quot;http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf&quot;&quot;&quot;" /><param name="&quot;&quot;&quot;wmode&quot;&quot;&quot;" value="&quot;&quot;&quot;opaque&quot;&quot;&quot;" /><param name="&quot;&quot;&quot;bgcolor&quot;&quot;&quot;" value="&quot;&quot;&quot;#ffffff&quot;&quot;&quot;" /><param name="&quot;&quot;&quot;allowFullScreen&quot;&quot;&quot;" value="&quot;&quot;&quot;true&quot;&quot;&quot;" /><param name="&quot;&quot;&quot;allowScriptAccess&quot;&quot;&quot;" value="&quot;&quot;&quot;always&quot;&quot;&quot;" /><param name="&quot;&quot;&quot;FlashVars&quot;&quot;&quot;" value="&quot;&quot;&quot;document_id=58896490&amp;access_key=key-s2qtpdl4mb3h2yc1jf2&amp;page=1&amp;viewMode=list&quot;&quot;&quot;" /><embed allowfullscreen="&quot;&quot;&quot;true&quot;&quot;&quot;" allowscriptaccess="&quot;&quot;&quot;always&quot;&quot;&quot;" bgcolor="&quot;&quot;&quot;#ffffff&quot;&quot;&quot;" height="&quot;&quot;&quot;600&quot;&quot;&quot;" id="&quot;&quot;&quot;doc_89983&quot;&quot;&quot;" name="&quot;&quot;&quot;doc_89983&quot;&quot;&quot;" src="/szablony/proakademia2014/&quot;&quot;&quot;http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=58896490&amp;access_key=key-s2qtpdl4mb3h2yc1jf2&amp;page=1&amp;viewMode=list&quot;&quot;&quot;" type="&quot;&quot;&quot;application/x-shockwave-flash&quot;&quot;&quot;" width="&quot;&quot;&quot;100%&quot;&quot;&quot;" wmode="&quot;&quot;&quot;opaque&quot;&quot;&quot;"></embed>&nbsp;<object data="&quot;&quot;&quot;http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf&quot;&quot;&quot;" height="&quot;&quot;&quot;600&quot;&quot;&quot;" id="&quot;&quot;&quot;doc_2861&quot;&quot;&quot;" name="&quot;&quot;&quot;doc_2861&quot;&quot;&quot;" style="&quot;&quot;&quot;outline:none;&quot;&quot;&quot;" type="&quot;&quot;&quot;application/x-shockwave-flash&quot;&quot;&quot;" width="&quot;&quot;&quot;100%&quot;&quot;&quot;"><param name="&quot;&quot;&quot;movie&quot;&quot;&quot;" value="&quot;&quot;&quot;http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf&quot;&quot;&quot;" /><param name="&quot;&quot;&quot;wmode&quot;&quot;&quot;" value="&quot;&quot;&quot;opaque&quot;&quot;&quot;" /><param name="&quot;&quot;&quot;bgcolor&quot;&quot;&quot;" value="&quot;&quot;&quot;#ffffff&quot;&quot;&quot;" /><param name="&quot;&quot;&quot;allowFullScreen&quot;&quot;&quot;" value="&quot;&quot;&quot;true&quot;&quot;&quot;" /><param name="&quot;&quot;&quot;allowScriptAccess&quot;&quot;&quot;" value="&quot;&quot;&quot;always&quot;&quot;&quot;" /><param name="&quot;&quot;&quot;FlashVars&quot;&quot;&quot;" value="&quot;&quot;&quot;document_id=63644110&amp;access_key=key-125gav0eqlyc8oup0s1g&amp;page=1&amp;viewMode=list&quot;&quot;&quot;" /><embed allowfullscreen="&quot;&quot;&quot;true&quot;&quot;&quot;" allowscriptaccess="&quot;&quot;&quot;always&quot;&quot;&quot;" bgcolor="&quot;&quot;&quot;#ffffff&quot;&quot;&quot;" height="&quot;&quot;&quot;600&quot;&quot;&quot;" id="&quot;&quot;&quot;doc_2861&quot;&quot;&quot;" name="&quot;&quot;&quot;doc_2861&quot;&quot;&quot;" src="/szablony/proakademia2014/&quot;&quot;&quot;http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=63644110&amp;access_key=key-125gav0eqlyc8oup0s1g&amp;page=1&amp;viewMode=list&quot;&quot;&quot;" type="&quot;&quot;&quot;application/x-shockwave-flash&quot;&quot;&quot;" width="&quot;&quot;&quot;100%&quot;&quot;&quot;" wmode="&quot;&quot;&quot;opaque&quot;&quot;&quot;"></embed></object></p>

The experts

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more

Purchaser

Ideo - ang

Ideo - ang

news list