CBI Pro-Akademia

Wsparcie rozwoju białoruskiej samorządności lokalnej oraz współpracy regionalnej i transgranicznej w ramach ENPI

Start date:2009-05-01
Completion date:2009-12-30
Project status:finished
Scope of the project - Country:,
Aim of the project:Celem projektu było przygotowanie białoruskich samorządów lokalnych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych do udziału w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej finansowanych przez Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa.

About the project

Główne działania w ramach projektu:


 1. Spotkanie polsko-białoruskiego zespołu, realizującego projekt, w celu przygotowania programu seminariów, przygotowujących potencjalnych beneficjentów do udziału w programach Regionu Morza Bałtyckiego oraz w programach transgranicznych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa,
 2. Cykl 6 seminariów na Białorusi dla 120 potencjalnych beneficjentów, prowadzonych przez zespół polsko-białoruskich ekspertów; 
 3. Opracowanie strony internetowej,
 4. Opracowanie raportu nt. możliwości rozwoju samorządności lokalnej i udziału potencjalnych beneficjentów programów Regionu Morza Bałtyckiego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w języku angielskim i białoruskim; 
 5. Nagranie filmu z przykładami projektów, realizowanych w partnerstwie transgranicznych i wydanie go w 100 egzemplarzach na płytach CD;
 6. Konferencja podsumowująca realizację projektu; 
 7. Przekazanie raportu w języku angielskim i białoruskim pt. „Możliwości rozwoju samorządności lokalnej i udziału białoruskich podmiotów publicznych w programach transgranicznych, finansowanych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa” do 30 podmiotów publicznych oraz instytucji na Białorusi, które mogą wspierać potencjalnych beneficjentów programów transgranicznych oraz Wspólnych Sekretariatów Technicznych Programów (Joint Technical Secretariats).

 
Realizacja projektu spowodowała:

 • rozwój samorządności lokalnej;
 • podniesienie kompetencji i aktywności pracowników urzędów administracji publicznej w zakresie nawiązywania współpracy transgranicznej; 
 • promocję budowania partnerstw transgranicznych przez urzędy administracji publicznej, małe gminy, publiczne uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe; 
 • opracowanie analizy potencjału podmiotów, potencjalnych beneficjentów programów transgranicznych i wytycznych, dzięki którym możliwe będzie zwiększenie ich partycypacji w projektach międzynarodowych; 
 • transfer doświadczeń polskich jednostek samorządu terytorialnego i NGOs we współpracy międzynarodowej i transgranicznej oraz podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz promowania samorządności lokalnej i zrównoważonego rozwoju na Białorusi.
 
 

 

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 roku

The experts

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more

Purchaser

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Foreign Affairs

Partners

Belarussian Chamber of Commerce and Industry

Belarussian Chamber of Commerce and Industry

news list