CBI Pro-Akademia

Podniesienie kompetencji mołdawskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie eksportu na Jednolity Rynek Unii Europejskiej

Start date:2007-07-01
Completion date:2007-12-31
Project status:finished
Scope of the project - Country:,
Aim of the project:Celem projektu było podniesienie wiedzy praktyków gospodarczych- kadry zarzadzającej przedsiębiorstwami, zdolnymi do eksportu na Jednolity Rynek Europejski oraz zbudowanie platformy powiązań gospodarczych z polskimi i europejskimi kontrahentami.

About the project

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania:

  1. 120 godzin szkoleń, podnoszących kompetencje 290 mołdawskich przedsiębiorców oraz 250 studentów i doktorantów, specjalizujących się w tematyce eksportu na Jednolity Rynek UE;
  2. Wizyta studyjna w Polsce grupy 30- przedsiębiorstw mołdawskich, połączona z prezentacją mołdawskiej oferty eksportowej na targach POLAGRA-FOOD 2007;
  3. Konferencja podsumowująca, z udziałem przedstawicieli rządu Republiki Mołdowy, Ambasady RP i mediów;
  4. Portal internetowy w języku polskim, angielskim i mołdawskim.

Rezultaty projektu:

  1. wsparcie dla małych i średnich firm, z tradycyjnych mołdawskich branży eksportowych- poprzez podniesienie wiedzy na temat nowoczesnego handlu międzynarodowego i zasad wchodzenia na rynek Unii Europejskiej,
  2. wzbogacenie wiedzy studentów handlu zagranicznego,
  3. umożliwienie mołdawskim eksporterom zaprezentowania swojej oferty na międzynarodowych targach Polagra 2007,
  4. transfer polskich doświadczeń w zakresie rozwijania eksportu,
  5. zapoznanie z polską i europejską praktyką w handlu na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej,
  6. podniesienie umiejętności przedsiębiorstw mołdawskich w korzystaniu z międzynarodowych, biznesowych baz danych i nawiązywanie kontaktów handlowych m.in. przez internet.

W efekcie podjęcia współpracy międzynarodowej i zastosowania narzędzi teleinformatycznych możliwe było upowszechnienie dostępu do nowoczesnej wiedzy, głównie na temat handlu międzynarodowego na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw, co z kolei powinno przyczynić się do przeorientowania kierunków mołdawskiego eksportu.
 

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 roku

The experts

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more

Purchaser

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Foreign Affairs

Partners

Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova

Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova

news list