CBI Pro-Akademia

Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej osób dorosłych

Start date:2009-02-01
Completion date:2010-01-31
Project status:finished
Scope of the project - Country:,
Aim of the project:Celem projektu był transfer norweskich doświadczeń w zakresie metodologii, organizacji i logistyki edukacji w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi z Polski i Norwegii.

About the project

Projekt był odpowiedzią na potrzeby polskich instytucji szkoleniowych, działających w środowisku osób dorosłych. W rezultacie przeprowadzonych wizyt studyjnych powstał katalog polskich i norweskich dobrych praktyk edukacyjnych, Model Edukacji Ekologicznej z wykorzystaniem norweskich doświadczeń oraz publikacja "Polsko-Norweskiego Podręcznika Edukacji Ekologicznej Osób Dorosłych" na platformie internetowej oraz w formie tradycyjnej. Ponadto przeprowadzono cykl 12 jednodniowych szkoleń dla edukatorów oraz konferencja z udziałem ekspertów norweskich.

Głównym partnerem w realizacji projektu była Fundacja Lilehammer Environment, operator sieci Green Business Norway.
 

Projekt powstał dzieki wsparciu udzielonemu przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

The experts

Inge Aarhus

Inge Aarhus

View more
Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Purchaser

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Norway Grants

Norway Grants

Partners

Lillehammer Environment Foundation

Lillehammer Environment Foundation

news list